Ποια είναι η νομοθεσία για τις σχολικές εκδρομές στην Ελλάδα;

Πρόσφατα ο νόμος για τις σχολικές εκδρομές άλλαξε και τα κριτήρια έγιναν πιο αυστηρά για τους περιπάτους, τις ολιγοήμερες και τις πολυήμερες σχολικές εκδρομές. Κατά τη διάρκεια του σχολικού-διδακτικού έτους οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορούν να πραγματοποιούν σχολικούς περιπάτους, ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές, πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές εντός αλλά και εκτός των συνόρων.

Ο νόμος για τις σχολικές εκδρομές μεριμνά ακόμη και για εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις τόσο στη Βουλή των Ελλήνων όσο και στο εξωτερικό στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και δράσεων. Οι τροποποιήσεις στις υπουργικές αποφάσεις περί σχολικών εκδρομών ολοένα και αυξάνονται με αποτέλεσμα οι όροι και οι προϋποθέσεις πραγματοποιήσεως σχολικών εκδρομών να γίνονται όλο και πιο αυστηρές.

Μια εκ των βασικών προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση εκδρομής είναι το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών, το οποίο θα πρέπει να αγγίζει το 70%. Σημαντική εξίσου τροποποίηση είναι η συμμετοχή μαθητών με ειδικές ανάγκες, σε εκδρομές του οποίου η μετακίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με συνοδεία συγγενικού προσώπου.  

Ειδικές είναι και προϋποθέσεις τόσο για τον αρχηγό της εκδρομής- μετακίνησης όσο και για τους λοιπούς συνοδούς, οι οποίοι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η νομοθεσία για τις σχολικές εκδρομές θα πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για κάθε εκδρομή – μετακίνηση μαθητών απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών της σχολικής μονάδας που πραγματοποιεί τη μετακίνηση με αιτιολόγηση για την επιλογή του σκοπού και του τόπου προορισμό, η οποία λαμβάνεται, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων, είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρομών και δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση των ημερήσιων εκδρομών.